Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Κουβανή αξιωματούχος: Το αμερικανικό εμπάργκο εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη της Κούβας

Πηγή: The Press Project

Η Κούβα καταδίκασε το αμερικανικό εμπάργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο νησί κατά τη ΧΙΙ Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Κατά τη συνάντηση, η Κουβανή αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων Ντέμπορα Ρίβας-Ντρέικ δήλωσε ότι η κανονική οικονομική ανάπτυξη της Κούβας παρεμποδίζεται κυρίως από τον αμερικανικό αποκλεισμό που εφαρμόζεται εδώ και μισό αιώνα.

Η Κουβανή αναπληρώτρια υπουργός δήλωσε ότι ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο νησί, ύψους 150,41 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όσον αφορά τη σοβαρή αυστηροποίηση της εν λόγω πολιτικής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η Ρίβας δήλωσε ότι παραβιάζει τις αρχές και τους κανόνες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

Ο αξιωματούχος απέδωσε την ευπάθεια της κουβανικής οικονομίας στις επιπτώσεις του αμερικανικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η αναπληρώτρια υπουργός δήλωσε ότι οι κανονικές εμπορικές σχέσεις της Κούβας με άλλες χώρες παγκοσμίως υποφέρουν εξαιτίας αυτής της πράξης οικονομικού πολέμου σε καιρό ειρήνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ρίβας εξέφρασε τη λύπη της για την εκστρατεία εκφοβισμού κατά τραπεζών, εταιρειών και επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Κούβα. Είπε ότι πρέπει να καταδικαστεί μια πολιτική που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τις αρχές του ΠΟΕ, καθώς είναι επιζήμια για την ανάπτυξη των λαών και την εφαρμογή του ελεύθερου εμπορίου με επίκεντρο την ευημερία του λαού.