Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

"Η Δική μας Αμερική" πανηγυρίζει για την εκλογή Πέτρο στη Κολομβία\