Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Γιατί το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ομολόγου PDVSA 2020;


Την Πέμπτη 19 Ιουλίου το Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επικύρωσε την πραγματοποίηση ορισμένων συναλλαγών με την εταιρεία Πετρέλαια της Βενεζουέλας Α.Ε. (PDVSA), συγκεκριμένα μέσω του ομολόγου PDVSA 2020 που εξέδωσε την κρατική εταιρεία της Βενεζουέλας.

Το μέτρο εκτελείται μέσω της έκδοσης της Γενικής Άδειας 5, η οποία επικυρώνει τις συναλλαγές που σχετίζονται με την παροχή χρηματοδότησης και με άλλες συναλλαγές με το ομόλογο 8,5% PDVSA 2020.

Οι συναλλαγές με αυτό το ομόλογο απαγορεύτηκαν στις 21 Μαΐου 2018 με εκτελεστική εντολή του Λευκού Οίκου που εμπόδιζε τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα των ΗΠΑ να αποκτήσουν μετοχές από οποιαδήποτε επιχείρηση στην οποία η Βενεζουέλα είναι μέτοχος πλειοψηφίας. Το μέτρο του Μαΐου, το οποίο εκδόθηκε για να αποκλείσει οποιαδήποτε δυνατότητα διαπραγμάτευσης της CITGO, ήταν ένας ελιγμός για την εμβάθυνση του αποκλεισμού της χώρας.

Συγκεκριμένα, από τον περασμένο Αύγουστο η Διοίκηση Τραμπ ασκεί βέτο κατά της Βενεζουέλας στις χρηματοπιστωτικές αγορές και εμποδίζει η πετρελαϊκή χώρα να τοποθετήσει καινούριο χρέος. Αυτό αποτέλεσε ασφυξία στις οικονομικές της συνθήκες, γεγονός που έχει επηρεάσει σοβαρά την καταβολή πληρωμών στους πιστωτές της.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της πράξης της OFAC οφείλεται στο λεγόμενο πετρελαϊκό ομόλογο. Το λεγόμενο PDVSA 2020 είναι το μοναδικό που έχει εγγύηση η οποία περιλαμβάνει το 50% των μετοχών της εταιρείας CITGO Petroleum Corporation, θυγατρική της PDVSA στις ΗΠΑ. Η εξαίρεση από τις κυρώσεις για το εν λόγω ομόλογο επιτρέπει στους κατόχους του να διεκδικήσουν την είσπραξη της εγγύησης σε περίπτωση που η PDVSA προχωρήσει σε αθέτηση πληρωμών.

Η διαχείριση και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που το ομόλογο PDVSA 2020 έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα, θέτει τη Βενεζουέλα στην κατηγορία της επιλεκτικής χρεοκοπίας, τη στιγμή που δίνει προτεραιότητα στην πληρωμή αυτού του ομολόγου και όχι άλλων, όπως τα ομόλογα της Δημοκρατίας ή της Elecar.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Redd Latam, στις 28 Απριλίου η PDVSA κατέθεσε 107 εκατομμύρια δολάρια για την πληρωμή τοκομεριδίου του PDVSA 2020, το οποίο εμπόδισε αυτά τα ομόλογα να τεθούν σε περίοδο χάριτος για 30 μέρες, όμως νωρίτερα είχε ακουστεί ότι οι ομολογιούχοι ετοιμάζονταν να ζητήσουν την πληρωμή αυτή. Η ομάδα επενδυτών που περιλαμβάνει το Ashmore Group Plc., είναι ο μεγαλύτερος ομολογιούχος αυτών των ομολόγων και μπορεί να είχε ασκήσει πίεση από τη Γουόλ Στριτ για την έκδοση αυτής της επικύρωσης.

Τους επόμενους μήνες, που η Βενεζουέλα συγκεντρώνει ένα σημαντικό μέρος πληρωμών χρέους, θα παρατηρηθεί μήπως υπάρχει ένταση γύρω από τα ομόλογα της Βενεζουέλας ανάμεσα στη Γουόλ Στριτ και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ή αντιθέτως τα νομικά μέσα που επέβαλε η Διοίκηση Τραμπ κατά της Βενεζουέλας υπερτερούν των οικονομικών συμφερόντων.

Παρόλο που αυτό το μέτρο ανοίγει το δρόμο για την αιχμαλώτιση περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, η εξαίρεση αυτή δημιουργεί επίσης τη δυνατότητα επαναγοράς ομολόγου και χρηματοδότησης της χώρας από την Κίνα ή την εταιρεία Rosneft, που είναι χρηματοδοτικοί σύμμαχοι της Βενεζουέλας. Η Rosneft ήδη κατέχει μέρος της εξασφάλισης PDVSA 2020. Αυτή η δυνατότητα αποκλειόταν πριν εκδοθεί αυτή η απόφαση και το ενδεχόμενο παραμένει ανοιχτό.