Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΚΟΥΒΑ-Eκδηλώσεις on line: 60 χρόνια ICAP

Κουβανικό Ινστιτούτο για τη Φιλία των Λαών
  Μετάδοση live - Facebook
___________________________________________________________
24 ώρες βίντεο αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο για να τερματιστεί ο αποκλεισμός της Κούβας
https://www.canadiannetworkoncuba.ca/
 Zoom : https://zoom.us/.../4015953148213/WN_0Kc5FNsmQMy79bkoO8vPTg

🔸Twitter: @cdnntwrkoncuba
🔸Instagram: @cdnntwrkoncuba