Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Αφίσα για τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης ιστότοπων αλληλεγγύης με την Κούβα