Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

H Βενεζουέλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την ίδρυση Γραφείου Συμφερόντων σε κάθε πρωτεύουσα


Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει την κοινή γνώμη, σε σχέση με την κυρίαρχη απόφασή της να διακόψει σχέσεις με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νικολάς Μαδούρο Μόρος, στις 23 Ιανουαρίου.

Ως προς το σημείο αυτό, πληροφορείται ότι στις 25 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η απόσυρση του προσωπικού της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Καράκας εντός της προθεσμίας που είχε χορηγηθεί. Με τον ίδιο τρόπο, το προσωπικό της διπλωματικής αποστολής της Βενεζουέλας στην Ουάσιγκτον, ξεκίνησε σήμερα να επιστρέφει στο Καράκας.


Ακολούθως, και οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις για την ίδρυση Γραφείου Συμφερόντων σε κάθε πρωτεύουσα, τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες για μεταναστευτικές διαδικασίες και άλλα θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, με αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου σε περιπτώσεις διακοπής των σχέσεων μεταξύ των χωρών. Για αυτό, έχει τεθεί ένα όριο τριάντα ημερών για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.

Ενόψει αυτού του στόχου, το υπόλοιπο προσωπικό της κάθε αποστολής έχει εξουσιοδοτηθεί- το οποίο κατά τη διάρκεια της συμφωνηθείσας περιόδου θα εξακολουθήσει να προστατεύεται από διπλωματικά προνόμια- έχοντας συγκεντρώσει τις δραστηριότητές του αποκλειστικά στις έδρες που αντιστοιχούσαν στις πρώην πρεσβείες πριν από τη ρήξη των σχέσεων.

Στην περίπτωση που η συμφωνία δεν επιτευχθεί μέσα στην οριστική προθεσμία των τριάντα ημερών, και οι δύο αποστολές θα διακόψουν τις δραστηριότητές τους και αμφότερα τα κράτη, θα προχωρήσουν στον προσδιορισμό ενός ατόμου που θα επιλέξει, για να του αναθέσει τα αντίστοιχα συμφέροντά του, με το υπόλοιπο προσωπικό να πρέπει να εγκαταλείψει το έδαφος της κάθε χώρας μέσα στις επόμενες εβδομήντα δύο ώρες μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

Η Κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας παραμένει σταθερή στο σκοπό της, να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ειρήνη της Δημοκρατίας, απορρίπτοντας κάθε πράξη ξένων παρεμβάσεων και απαιτώντας, ψύχραιμα και ήρεμα, η σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου να γίνονται πάντα με όρους σεβασμού και ισότητας.

Καράκας, 26 Ιανουαρίου 2019