Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Κούβα


Πηγή: cubaeduca.cu

Πραγματοποιήθηκε  στην Αβάνα  το «Εθνικό Σεμινάριο  προετοιμασίας του σχολικού έτους 2013-2014» στο οποίο θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της τρέχουσας σχολικής χρονιάς καθώς και κατευθύνσεις για το μέλλον. Σύμφωνα με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εκπαίδευσης,  αυτή η σύνοδος έχει στόχο να συμβάλει στην προετοιμασία των περιφερειακών και δημοτικών διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης.

Συζητήθηκαν  μεταξύ άλλων, ζητήματα της εφαρμογής των οικονομικών και κοινωνικών κατευθύνσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας στον τομέα της εκπαίδευσης, οικονομικού σχεδιασμού της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, μεθοδολογίας και  αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης και συνολικά το σύστημα δουλείας των διευθυντών, στελεχών και εργαζόμενων στην εκπαίδευση ,στο πνεύμα των αρχών της Κουβανικής Επανάστασης.


Πραγματοποιήθηκαν επίσης ειδικές διαλέξεις, όπως , «Η επικαιροποίηση του οικονομικού μοντέλου της Κούβας» από τον  José Luis Rodríguez , «Σκέψεις για επιστημονικές δράσεις» (Fidel Castro Díaz-Balart), «Η ιστορική μνήμη στην διαμόρφωση της ιστορικής ταυτότητας» από τον Eusebio Leal. Η συμμετοχή στο σεμινάριο  του  José Ramón Fernández, σύμβουλο του Προέδρου Raúl Castro Ruz έδωσε την ευκαιρία για μια εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων.