Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Η UNESCO αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Κούβας στην εκπαίδευση

Πηγή: granma.cu

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών γα την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) αναγνώρισε τα αποτελέσματα των πολιτικών της Κούβας για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική, στην πρόσφατη έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης στον Κόσμο 2020 (γνωστή ως Έκθεση GEM).

Αυτή η έκθεση αποτελεί τον παγκόσμιο μηχανισμό παρακολούθησης για τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) Νο. 4: Εξασφάλιση μιας χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους.


Η έκδοση 2020 τονίζει ότι η συμμετοχή στην νηπιακή εκπαίδευση φτάνει το 100% στη Μεγαλύτερη των Αντιλλών, ως μέρος του στόχου 4.2 αυτού του SDG: «Μέχρι το 2030, εξασφάλιση ότι όλα τα κορίτσια και όλα τα αγόρια έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και ανάπτυξης κατά τη νηπιακή ηλικία και ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Η Γιαϊμα Εσκιβέλ, μόνιμη εκπρόσωπος της Κούβας στην Unesco, δήλωσε στο λογαριασμό του στο Twitter ότι η παγκόσμια έκθεση «αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα του κουβανικού προγράμματος ‘Εκπαιδεύστε το παιδί σας’ για την εξασφάλιση μιας ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης από την νηπιακή ηλικία και σε αγροτικό περιβάλλον» και εγκωμιάζει «το Πρόγραμμα Σεξουαλικής Εκπαίδευσης της Κούβας και τονίζει την προληπτική του εστίαση, φύλου και σεξουαλικών δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια του βασικού προγράμματος σπουδών, των μαθημάτων επιλογής και των μεταπτυχιακών σπουδών».

Η κουβανή διπλωμάτις ανέφερε επίσης την αναγνώριση του διεθνούς οργανισμού για τις προσπάθειες της χώρας μας ως παράδειγμα στην εισαγωγή μαθητών με ειδικές ανάγκες στο συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Για άλλη μια φορά, η Unesco αναγνωρίζει την ηγετική θέση της Κούβας στην εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα έθνος που στο άρθρο 73 του Συντάγματός του ορίζει ότι «η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων των προσώπων και ευθύνη του κράτους, το οποίο εγγυάται εκπαιδευτικές υπηρεσίες δωρεάν, προσιτές και ποιοτικές για ολοκληρωμένη μόρφωση, από την παιδική ηλικία έως τη μεταπτυχιακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση».