Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Ανεπιθύμητος ο πρέσβης της Γερμανίας στη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα κηρύσσει persona non grata τον Πρέσβη της Γερμανίας, Daniel Martín Kriener, για τις επαναλαμβανόμενες πράξεις επέμβασης στα εσωτερικά της
Η Βενεζουέλα θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ένας ξένος διπλωμάτης έχει υιοθετήσει στο έδαφός της ένα δημόσιο ρόλο περισσότερο ενός πολιτικού ηγέτη σε σαφή ευθυγράμμιση με την συνωμοτική ατζέντα των εξτρεμιστικών τομέων της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.

Οι δραστηριότητες του κ. Kriener όχι μόνο παραβιάζουν βασικούς κανόνες που διέπουν τις διπλωματικές σχέσεις, αλλά αντιτίθενται στη σαφή απόφαση που εκφράστηκε από τη νομική υπηρεσία του ίδιου του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, η οποία έχει καθιερώσει μέσω δημόσιας έκθεσης ότι η θέση της γερμανικής κυβέρνησης στην παρούσα πολιτική συγκυρία της Βενεζουέλας αποτελεί πράξη «παράνομης επέμβασης» στις εσωτερικές της υποθέσεις, όπως επίσης και εχθρική πράξη, η οποία έρχεται να προστεθεί στις υπόλοιπες δράσεις χονδροειδούς επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Βενεζουέλας.