Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Η Κούβα καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να παρεμποδίσει τα ταξίδια των Κουβανών πολιτών

Πηγή: Cubadebate.cu
Στις 15 Μάρτη η Υπεύθυνη Υποθέσεων ΗΠΑ στην Αβάνα, Μάρα Τάκατς, ανακοίνωσε ότι, από τις 18 του μηνός, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν για τους κουβανούς πολίτες την ισχύ της βίζα Β2 από 5 χρόνια σε 3 μήνες, με μία μόνο είσοδο, με υποτιθέμενο σκοπό την εξίσωση αυτών των όρων με το χρόνο ισχύος που παρέχει η Κούβα στους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αυξάνει τα εμπόδια για επισκέψεις για οικογενειακούς ή άλλους λόγους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλει την απόφαση αυτή, η οποία συνιστά πρόσθετο εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος των Κουβανών πολιτών να επισκέπτονται τους συγγενείς τους στη χώρα αυτή. Το μέτρο αυτό προστίθεται στο κλείσιμο των υπηρεσιών του Προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αβάνα, την αδικαιολόγητη διακοπή της χορήγησης βίζα στους Κουβανούς, υποχρεώνοντάς τους να ταξιδεύουν σε τρίτες χώρες χωρίς εγγύηση χορήγησης βίζα, και την μη τήρηση της ποσόστωσης χορήγησης βίζα που καθορίζονται από τις μεταναστευτικές συμφωνίες. Η απόφαση αυτή επιβάλλει επίσης υψηλά οικονομικά κόστη για οικογενειακά ταξίδια και ανταλλαγές σε διάφορους τομείς.

Δεν είναι ακριβές ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί βάσει κριτηρίου αμοιβαιότητας, δεδομένου ότι η Κούβα προσφέρει όλες τις διευκολύνσεις σε πολίτες των ΗΠΑ, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, για να αποκτήσουν βίζα που εκδίδεται αυτομάτως για να ταξιδέψουν στην Κούβα. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν πραγματικά να εφαρμόσουν την αμοιβαιότητα, θα έπρεπε να ανοίξουν αμέσως το Προξενείο τους στην Αβάνα, να συνεχίσουν τη διαδικασία χορήγησης βίζα που διέκοψαν με τρόπο αυθαίρετο και αδικαιολόγητο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και να καταργήσουν την απαγόρευση για τους πολίτες των ΗΠΑ να ταξιδεύουν ελεύθερα στην Κούβα.

Η Κούβα επαναλαμβάνει την προθυμία της να συνεχίσει να εργάζεται για να εξασφαλίσει την αυξανόμενη ροή των ταξιδιωτών και προς τις δύο κατευθύνσεις με κανονικό, τακτικό και ασφαλή τρόπο.

Αβάνα, 16 Μάρτη 2019