Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Νέο fake news κατά της Κούβας: ότι δήθεν το νέο σύνταγμα δεν προβλέπει γάμο ομοφύλων

Πηγή: Cubadebate.cu
του José Manzaneda

Μια νέα ψεύτικη είδηση (fake news) κατά της Κούβας διαδίδεται σε όλο το εταιρικό σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης: «Η Κούβα κλείνει τις πόρτες στον γάμο των ομοφυλοφίλων», διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα, σχεδόν πανομοιότυπα, των μεγάλων διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάτι απολύτως αναληθές.

Μας λένε ότι η πρόταση νέου Συντάγματος της Κούβας, του οποίου το άρθρο 68, που όριζε τον γάμο ως "ένωση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα" – χωρίς να προσδιορίζει τον άντρα και τη γυναίκα – "προστάτευε" ή "ενέκρινε" τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου. Και ότι, αν εξαλειφθεί στην τελική πρόταση, αυτό δεν θα είναι πλέον δυνατό.Ψευδές. Το περιεχόμενό του τώρα περνάει στο νέο άρθρο 82, το οποίο ορίζει τον γάμο ως "μία από τις μορφές οργάνωσης των οικογενειών", που βασίζεται στην "ισότητα δικαιωμάτων (...) και νομική ικανότητα των συζύγων". Τα "πρόσωπα" αντικαθίστανται από "συζύγους", αλλά το φύλο εξακολουθεί να μην προσδιορίζεται.

Πού είναι τότε η "κλειστή πόρτα" για τον ομόφυλο γάμο; Επιπλέον, έχει ανακοινωθεί ότι, εντός δύο ετών, θα υπάρξει ένας νέος Οικογενειακός Κώδικας, ο οποίος θα υπόκειται επίσης σε δημόσιο διάλογο, στον οποίο θα καθορίζονται οι τύποι των οικογενειών και ποιοι θα είναι υποκείμενα γάμου.

Το νέο Σύνταγμα της Κούβας, επομένως, ξεπερνά τη συντηρητική αντίληψη του προηγούμενου καταστατικού χάρτη, που όριζε τον γάμο ως "ένωση ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα". Και, επιπλέον, δίνει τη μέγιστη νομική υποστήριξη στις οικογενειακές ενώσεις χωρίς γάμο, οι οποίες στην Κούβα είναι η πλειοψηφία.

Δυστυχώς, η δημοσιογραφία των τίτλων και ο ευρύτερος πολιτικός αναλφαβητισμός κάνουν εκατομμύρια ανθρώπους να καταπιούν ότι αυτό είναι –όπως μας λέει το CNN– "ένα σκληρό πλήγμα στην κοινότητα των ΛΟΑΤ στο νησί" ή "μια πολιτική ήττα για (...) την Μαριέλα Κάστρο", όπως διαβεβαιώνει η Clarín.

Σίγουρα. Σε κανέναν δεν φαίνεται κάπως περίεργο ότι ένα «καθεστώς», μια «δικτατορία» - όπως διαβάζουμε και στον Τύπο - υποβάλλει το νέο του Σύνταγμα στη διαβούλευση σχεδόν 9 εκατομμυρίων ατόμων – εκ των 11,2 εκατομμυρίων – μέσω 130 000 συναθροίσεων; Δεν υπάρχει κάτι που δεν κολλάει;