Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015

H ετήσια Έκθεση της Κούβας στον ΟΗΕ, για τον τερματισμό του αποκλεισμού/εμπάργκο


Τον Οκτώβριο, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, θα εξετάσει το ψήφισμα 69/5 με τίτλο “Αναγκαιότητα τερματισμού του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά της Κούβας”.

Στην έκθεση που επεξεργάστηκε η Κούβα αναφέρονται οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό ενάντια στον λαό της Κούβας. Οι κύριοι τομείς που έχουν επηρεαστεί είναι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο αθλητισμός, το εξωτερικό εμπόριο και η υγεία.

Το κείμενο της Έκθεσης (pdf) : ΙΣΠΑΝΙΚΑ / ΑΓΓΛΙΚΑ / ΓΑΛΛΙΚΑ