Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Αλληλεγγύη στον τουρκικό λαό - Solidaridad con el pueblo de Turquía - Türkiye halkı ile Dayanışma