ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣ - Διεθνής Διάσκεψη “Είμαστε Όλοι Βενεζουέλα

Διάλογος για την Ειρήνη, την Κυριαρχία και την Μπολιβαριανή Δημοκρατία” Πηγή: www.icap.cu Οι εκπρόσωποι πολιτικών, κοινωνικών, ...

Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Αλληλεγγύη στον τουρκικό λαό - Solidaridad con el pueblo de Turquía - Türkiye halkı ile Dayanışma