Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

Κούβα :Αρνητική η αξιολόγηση του 1/3 των κρατικών μονάδων που ελέγχθηκαν.


cubadebate.cu
Τo  34% από τις 234 κρατικές υπηρεσίες που ελέγχθηκαν το 2012 από την «Υπηρεσία Γενικού Ελέγχου της Κούβας» αξιολογήθηκε αρνητικά, κυρίως λόγω κακής  διαχείρισης και έλλειψης ελέγχου των προϋπολογισμών και των οικονομικών πλάνων.

Στην  7η  Εθνική Επιθεώρηση Εσωτερικού Ελέγχου που  διεξήχθη από τις 29 Οκτώβρη έως τις 30 Νοέμβρη 2012 πάνω από 1500 ειδικοί πραγματοποίησαν ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις για να αξιολογήσουν  (την αποτελεσματικότητα) του κρατικού ελέγχου ,των οικονομικών και κοινωνικών κυβερνητικών προγραμμάτων.Η Alina Vicente Gainza ,  Αναπληρώτρια Γενική Επιθεωρητής, τόνισε ότι το 34% των ελέγχων "έβγαλαν αρνητική αξιολόγηση, γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη για στενότερους δεσμούς ανάμεσα στην διοίκηση και στους εργαζόμενους στην λήψη των αποφάσεων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα, ο έλεγχος και η απαιτητικότητα. Οι αιτίες γι αυτό, είναι η ανεπαρκής εποπτεία από τον διοικητικό μηχανισμό καθώς και η έλλειψη  περιοδικού ελέγχου του οικονομικού πλάνου και του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με προβλήματα των μεθόδων αποτίμησης".

Στην προηγούμενη Εθνική Επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε το 2011 ελέγχθηκαν 768 κρατικές επιχειρήσεις και από αυτές το 37% έλαβαν αρνητική αξιολόγηση, λόγω προβλημάτων κυρίως στα οικονομικά τους στοιχεία, στην απογραφή και στην μισθοδοσία.

Για το τρέχον έτος η Γενική Επιθεώρηση ανακοίνωσε ότι "θα εντείνει την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παρανομιών» και θα ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Ελέγχου. Θα εστιάσει στο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση του πλάνου και του προϋπολογισμού της κυβέρνησης, καθώς και  στην εποπτεία της υλοποίησης των επενδύσεων,  των συμβολαίων συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών μονάδων, της δημιουργίας νέων, της συγχώνευσης  ή μετατροπής τους".

Η Γενική Επιθεώρηση της Δημοκρατίας της Κούβας, ιδρύθηκε το 2009  και από τότε έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε εκατοντάδες κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.