Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Βενεζουέλα: η Μπολιβαριανή κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με τμήματα της αντιπολίτευσης


Με την παρουσία του διαπιστευμένου διπλωματικού σώματος στη χώρα, η κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και αντιπρόσωποι της αντιπολίτευσης υπέγραψαν συμφωνία τη Δευτέρα, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός εθνικού τραπεζιού διαλόγου για την ειρήνη, με στόχο την υιοθέτηση μέτρων που θα εγγυώνται τα πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά δικαιώματα των Βενεζολάνων.

Η ιδρυτική αρχή αυτού του μηχανισμού είναι ο ευρύς διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, η μέθοδος του οποίου βασίζεται σε επιμέρους, ανοικτές και διαφανείς συμφωνίες στις οποίες μπορούν να προστεθούν όλοι οι αντιπροσωπευτικοί τομείς της κοινωνίας της Βενεζουέλας και οι πολιτικές δυνάμεις που το επιθυμούν.