Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Εκρηκτική ανάπτυξη της κουβανικής Βιοτεχνολογίας

Πηγή: radioreloj.cu

Αβάνα, Κούβα - Η βιοτεχνολογία της Κούβας καταγράφει 893 καταχωρήσεις προϊόντων υγείας στο εξωτερικό φτάνοντας σε πάνω από 50 χώρες σαν αποτέλεσμα της επιτυχούς σύνδεσης επιστήμης και οικονομίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Agustín Lage, διευθυντή του Κέντρου Μοριακής Ανοσολογίας, στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Οικονομία και την Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Αβάνας με τη συμμετοχή 900 αντιπροσώπων από 17 χώρες.


Στη διάρκεια της ολομέλειας του Συνεδρίου ο κορυφαίος κουβανός ερευνητής παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της κουβανικής εμπειρίας, ξεχωρίζοντας το ζήτημα της προώθησης των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ως αποτέλεσμα της παρέμβασης του Κράτους. Επεσήμανε ότι η άνοδος της βιοτεχνολογίας στο νησί είναι μια επιχείρηση σύνδεσης της επιστήμης με την οικονομία, από την οποία αναδείχτηκαν νέες οικονομικές μονάδες μέσω των χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό επιστημονικών μονάδων.