Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Η μισθολογική εξέλιξη στη Βολιβία τα έτη 2017-2018


3,5 φορές (από 578 έφτασε σε 2.000 Βολιβιάνος - [Bs]) έχει αυξηθεί στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο εθνικός κατώτατος μισθός στη Βολιβία. Δεκαετία κατά την οποία η Βολιβία κατέγραψε τους υψηλότερους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης, σε όλη την Νότια Αμερική.


Αυτή η οικονομική ανάπτυξη μεταφράστηκε επίσης και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, βελτίωση όπου η εξέλιξη των μισθών έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αύξηση του κατώτατου εθνικού μισθού συνδέεται τόσο με την διακύμανση του πληθωρισμού, όσο και με την μεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά την προηγούμενη περίοδο.


Με το ΑΕΠ να αυξάνεται σταθερά κατά 4,5% από το 2012, αποφασίστηκε η πληρωμή διπλού μπόνους (δηλαδή, στο μισθό του Δεκεμβρίου, 2 επιπλέον μισθοί ως έκτακτο ετήσιο μπόνους). Το διπλό επίδομα σε περίπτωση που εκπληρώνεται ι η απαίτηση οικονομικής ανάπτυξης 4,5% καταβάλλεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο ονομαστικός μέσος μισθός στο δημόσιο τομέα έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Εάν εξετάσουμε τον πραγματικό μέσο μισθό, ο οποίος είναι πραγματικά σημαντικός επειδή λαμβάνει υπόψη την αγοραστική δύναμη που πρέπει να προσαρμοστεί με τον πληθωρισμό, βλέπουμε ότι ο μέσος πραγματικός μισθός σημείωσε επίσης σημαντική αύξηση σε αυτή την περίοδο, από 900 Bs το 2008 σε 1.300 Bs το έτος 2016. Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν τη σημαντική αύξηση της αγοραστικής δύναμης που είχαν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα κατά την τελευταία δεκαετία.

Στον ιδιωτικό τομέα, αν και η αύξηση δεν ήταν τόσο θεαματική όσο και στον δημόσιο τομέα (πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι μισθοί εδώ είναι υψηλότεροι) , οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα είδαν επίσης τους μισθούς τους να αυξάνονται κατά την τελευταία δεκαετία.
Ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε από 2.565 σε 4.602 Bs.

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής, ο μέσος πραγματικός μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε από 1,293 σε 1,608 Bs, αυξάνοντας σημαντικά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.