Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017

Το Kουβανικό Κοινοβούλιο παρατείνει την διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου μέχρι τις 19 Απρίλη 2018


Το Κοινοβούλιο της Κούβας ενέκρινε την Πέμπτη την παράταση της θητείας του όγδοου νομοθετικού σώματος μέχρι τις 19 Απρίλη 2018,  ημερομηνία στην οποία κατά την οποία εκλέγεται ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Εξουσίας (ANPP) και τα μέλη του Συμβουλίου του Κράτους. Επιπλέον, οι επαρχιακές συνελεύσεις της Λαϊκής Εξουσίας παρατείνουν τις εργασίες τους μέχρι τις 25 Μάρτη του ίδιου έτους.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται λόγω των σοβαρών επιπτώσεων από τις ζημιές που προκάλεσε στη χώρα ο τυφώνας Ίρμα, οι οποίες οδήγησαν στην καθυστέρηση των υποψηφιοτήτων των αντιπροσώπων για τις Δημοτικές Συνελεύσεις, γεγονός που επέφερε την μη εκπλήρωση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος και την αναγκαστική αναβολή των επόμενων βημάτων της εκλογικής διαδικασίας.

Δεδομένης της αδυναμίας διεξαγωγής στις αρχικά προγραμματισμένες ημερομηνίες της εκλογής των αντιπροσώπων στις Επαρχιακές Συνελεύσεις της Λαϊκής Εξουσίας, ο Ομέρο Ακόστα Αλβάρες, Γραμματέας του Συμβουλίου του Κράτους, υπέβαλε στις 15 Δεκέμβρη 2017 στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας την παραπάνω πρόταση.

Εξασκώντας την νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπεται στα άρθρα 72 και 111 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, η Επιτροπή Συνταγματικών και Νομικών Θεμάτων, πρότεινε στους βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης, η 9η Νομοθετική Περίοδος της Εθνοσυνέλευσης της Λαϊκής Εξουσίας, η οποία εκλέγεται από τον λαό, να ξεκινήσει στις 19 Απρίλη 2018.