Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ

ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΠΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
Η Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) εκφράζει την καταδίκη της απένταντι στα μονομερή καταναγκαστικά μέτρα σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο. 
Η CELAC επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την πλήρη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών και της αρχής της Μη Επέμβασης.
Η CELAC επικυρώνει τις αρχές της Διακήρυξης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως Ζώνη Ειρήνης, που συμφωνήθηκε κατά τη 2η Σύνοδο Κορυφής στην Αβάνα, τον Ιανουάριο του 2014. 


Η CELAC επαναβεβαιώνει το περιεχόμενο του Ειδικού Ανακοινωθέντος που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 3ης Διάσκεψης Κορυφής της CELAC στο Μπελέν, στις 29 Ιανουαρίου 2015 και του Ειδικού Ανακοινωθέντος, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2015. 

Η Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) εκφράζει την καταδίκης της στο Εκτελεστικό Διάταγμα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο εγκρίθηκε στις 9 Μαρτίου 2015 και θεωρεί ότι αυτό το Εκτελεστικό Διάταγμα πρέπει να αποσυρθεί. 

Ομοίως, η CELAC καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Κυβέρνησης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας να αρχίσουν διάλογο, με βάση τις αρχές του σεβασμού της κυριαρχίας, της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Κρατών, την αυτοδιάθεση των λαών και τη δημοκρατική και θεσμική τάξη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Η CELAC επικαλείται την έναρξη του διαλόγου εκ νέου και απευθύνει έκκληση στις δημοκρατικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα για να χρησιμοποιούν εκείνους τους συνταγματικούς μηχανισμούς που θα οδηγήσουν στην επίλυση των υπάρχουσων διαφορών.