Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020

Η Κούβα ανάμεσα στις επτά χώρες τις Λατινικής Αμερικής που έχουν πετύχει την ισότητα φύλου στην επιστημονική έρευνα

Πηγή: Granma.cu

Η έκθεση «Γυναίκες στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM) στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», που συντάχθηκε από κοινού από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την Ισότητα των Φύλων και την Ενίσχυση των Γυναικών (UN Women) και το Περιφερειακό Γραφείο Επιστημών της UNESCO για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (UNESCO Montevideo) συγκεντρώνει και αναλύει τις κύριες εμπειρίες και πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν για την προώθηση της συμμετοχής γυναικών και κοριτσιών στον τομέα STEM στην περιοχή.

Η έκθεση τονίζει ότι, παρά τις αξιοσημείωτες προόδους που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, παγκοσμίως μόνο το 29,3% των γυναικών είναι ερευνητές και μόνο το 3% των βραβείων Νόμπελ στις θετικές επιστήμες έχουν απονεμηθεί σε γυναίκες.

Τονίζει επίσης ότι επτά χώρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κούβας, έχουν φτάσει στην ισοτιμία και ότι η Βενεζουέλα έχει ήδη καταφέρει να ξεπεράσει το όριο της ισοτιμίας, με το 60% των γυναικών ερευνητών.

Από το 1959, στην Κούβα οι γυναίκες απολαμβάνουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης και συμμετοχής στην επιστημονική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη, οι οποίες τους έχουν επιτρέψει να σπουδάσουν και να φιλοδοξούν για μια επιστημονική σταδιοδρομία και μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα αποτελέσματα που δείχνει η χώρα μας σήμερα είναι οι καρποί της επιστημονικής πολιτικής της Κουβανικής Επανάστασης, η οποία από τις απαρχές της είχε ως αρχή την πλήρη ενσωμάτωση των γυναικών σε όλες τις δραστηριότητες της χώρας. Η ανθρώπινη μόρφωση και η επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη όλων των ανθρώπων αποτελούσαν ανέκαθεν προτεραιότητα για την κουβανική κυβέρνηση.#UnBlockCuba