Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ρυθμός ανάπτυξης 4% της κουβανικής οικονομίας για το 2015

Πηγή: acn.com

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Κούβας αυξήθηκε κατά 4% το 2015 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρά τις επιπτώσεις του βορειοαμερικανικού οικονομικού και εμπορικού αποκλεισμού και των χρηματοπιστωτικών περιορισμών, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας, Μαρίνο Μουρίγιο Χόρχε, στη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου που συγκαλείται κατά παράδοση προς το τέλος κάθε έτους.


Αυτό το θετικό αποτέλεσμα ήταν εφικτό, όπως είπε ο υπουργός, γιατί επιτεύχθηκαν προκαταβολές μετρητών για συμβάσεις προ των πιστώσεων και εκτελέσεων, και επιπλέον υπήρξε μειωτική τάση στις τιμές των εισαγωγών.

Σχετικά με την παραγωγή αγαθών εξήγησε ότι αυξήθηκε η ποσοστιαία συμμετοχή στο ΑΕΠ από 59,3% το 2014 σε 61,1% το 2015.

Πιο αναλυτικά, είπε ότι "'όλοι οι παραγωγικοί τομείς αυξήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και η γεωργία, η βιομηχανία ζάχαρης, οι κατασκευές, οι μεταφορές, τα αποθέματα και οι επικοινωνίες δεν έπιασαν τους στόχους του σχεδιασμού".

Ειδικά η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοκομία, είχαν αύξηση παραγωγής κατά 3,1%, υπολοιπόμενες ωστόσο του στόχου κατά 2%, πρωτίστως στην παραγωγή λαχανικών, καπνού, γάλατος και ρυζιού.

Η βιομηχανία ζάχαρης είχε αύξηση παραγωγής κατά 16,9%, αν και δεν κάλυψε την πρόβλεψη κατά 5,3%, εξαιτίας των χαμηλών αποδόσεων και της εκμετάλλευσης της βιομηχανικής δυνατότητας, που οφείλονται, μεταξύ άλλων, σε οργανωτικές αδυναμίες.

Σχετικά με τον κατασκευαστικό κλάδο, είχε ανάπτυξη κατά 11,9%, αλλά απέτυχε να καλύψει το στόχο κατά 8% επιπλέον, εξαιτίας κυρίως της ανεπαρκούς τεχνικής προετοιμασίας των επενδύσεων.

Στη συνάντηση των υπουργών εγκρίθηκε επίσης το οικονομικό σχέδιο για το επόμενο έτος, στο οποίο έχει προβλεφθεί να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα εσωτερικά αποθέματα της οικονομίας, να κατευθυνθούν οι πόροι προς εκείνες τις δραστηριότητες που εγγυώνται εξαγωγές και αντικατάσταση εισαγωγών, να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις μακρού ορίζοντα και των παραγωγικών κλάδων που φέρνουν έσοδα από το εξωτερικό, καθώς και στις υποδομές και σε στρατηγικούς τομείς.

Για το 2016 θα είναι εγγυημένες οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία) σε επίπεδα ανάλογα των προηγούμενων ετών, θα δοθεί προτεραιότητα στη σταθερότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταβληθεί προσπάθεια για να βελτιωθεί η απόδοση στη χρήση πηγών ενέργειας.
Το οικονομικό σχέδιο του 2016 θα παρουσιαστεί στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, στις 29 Δεκεμβρίου.