Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Οι επιπτώσεις του εμπορικού αποκλεισμού κατά της Κούβας


Πηγή: Cubadebate

Μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός της Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε ζημιές που ανέρχονται σε 3 δισεκατομμύρια 850 εκατομμύρια και 916 χιλιάδες δολάρια ($ 3.850.916.000).

Το πιο πάνω νούμερο έχει ως βασικό συστατικό το δείκτη μη γενόμενων εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εξαιτίας του τιμωρητικού μέτρου, που αθροίζουν στο 70% των συνολικών ζημιών, ή σε 2,7 δισ. δολάρια περίπου.

Οι δείκτες σχετικά με το κλείσιμο της βορειοαμερικανικής αγοράς δείχνουν ότι, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι απαγορεύσεις αυξήθηκαν κατά 196%.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια να ακινητοποιούνται σε κουβανικό έδαδος τεράστιοι πόροι σε αποθέματα για να καλύψουν μακρόχρονες περιόδους μεταφοράς προς μακρινούς προορισμούς και να αυξάνεται το κόστος εμπορικών συναλλαγών λόγω χρήσης μεσαζόντων.

Ο οικονομικός πόλεμος που κηρύχθηκε από την Ουάσινγκτον επέδρασε άμεσα στη μείωση της ροής ξένων επενδύσεων, όπως αναφέρθησε σε έκθεση της Κούβας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση του αποκλεισμού ("εμπάργκο" όπως αποκαλείται εκτός Κούβας) κατά το τελευταίο έτος.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι επενδυτές φοβούνται τα τεράστια πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών σε εταιρίες και επιχειρήσεις που τόλμησαν να κάνουν δοσοληψίες με την Αβάνα.