Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Η Βενεζουέλα καταδικάζει τις νέες επιθέσεις ενάντια στην Παλαιστίνη

ΜΠΟΛΙΒΑΡΙΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Βενεζουέλα καταδικάζει τις νέες επιθέσεις ενάντια στην Παλαιστίνη
Ο Πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο Μόρος, εξ ονόματος της Κυβέρνησης και του λαού της Βενεζουέλας, εκφράζει τη θλίψη του για την πρόσφατη δολοφονία τριών νέων Ισραηλινών, υπόθεση η οποία χρήζει εις βάθος έρευνας, ώστε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τους υπεύθυνους αυτού του εγκλήματος.  Επίσης, καταγγέλλει απερίφραστα τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αφήσει δεκάδες θύματα Παλαιστινίων: άνδρες, γυναίκες και παιδιά που δυστυχώς έχουν δολοφονηθεί.
Η Μπολιβαριανή Κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταδικάζει σθεναρά την άδικη, δυσανάλογη και παράνομη στρατιωτική απάντηση του Κράτους του Ισραήλ ενάντια στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό και καλεί την κυβέρνησή του να τερματίσει άμεσα τις επιθέσεις οι οποίες αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και στο θεμελιώδες αίσθημα σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.
Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας επαναλαμβάνει ότι ο εποικοδομητικός διάλογος είναι η μοναδική οδός για την επικράτηση συνεχούς ειρήνης ανάμεσα στα δύο Έθνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Καράκας, 9 Ιουλίου 2014
  
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
  _

REBÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO

Venezuela condena la nueva agresión contra Palestina
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Gobierno y del pueblo venezolano, lamenta el reciente asesinato de tres jóvenes israelíes, caso sobre el cual exhorta a una profunda investigación, que ofrezca respuestas certeras sobre los responsables de este acto criminal. Asimismo, rechaza contundentemente los ataques perpetrados en la Franja de Gaza por fuerzas israelíes, que han dejado decenas de víctimas palestinas; hombres, mujeres, niños y niñas que lamentablemente han sido asesinados.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela condena de manera enérgica, la respuesta militar injusta, desproporcionada e ilegal del Estado de Israel en contra del heroico pueblo palestino e insta a su gobierno a detener inmediatamente estas agresiones que van contra el derecho internacional y contra el más elemental sentido de respeto a la vida y a la dignidad humana.
La República Bolivariana de Venezuela reitera que el diálogo constructivo es la única vía para instalar la paz duradera entre ambas Naciones y en la región del Medio Oriente.

Caracas, 9 de julio de 2014.
   _________________________________________________

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF PEOPLE’S POWER FOR FOREIGN AFFAIRS

STATEMENT

Venezuela Condemns the New Aggression against Palestine
The President of the Bolivarian Republic of Venezuela, Nicolás Maduro Moros, on behalf of the Venezuelan Government and people, mourns the recent murders of three Israeli youths, and urges serious investigation into this case that results in true answers about those responsible for this criminal act.  Moreover, he strongly rejects attacks perpetrated in the Gaza Strip by Israeli forces that have led to dozens of Palestinian casualties; men, women, and children who have regrettably been murdered. 
The Bolivarian Government of Venezuela forcefully condemns the unjust, disproportionate and illegal military response of the State of Israel against the heroic Palestinian people and urges the government to immediately stop these aggressions that violate international law and fly in the face of the most basic sense of respect for life and human dignity.
The Bolivarian Republic of Venezuela reiterates that constructive dialogue is the only way to instill a lasting peace between both Nations and in the Middle East.

Caracas, July 9th, 2014