Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Ρυθμός ανάπτυξης 3% για την κουβανική οικονομία το 2012

Πηγή: Cubadebate

Η κουβανική οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 3% το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής και Πληροφορίας (ΟΝΕΙ), "Οικονομικοκοινωνικό Πανόραμα 2012", που προηγείται του ετήσιου στατιστικού δελτίου της Κούβας. Για τον υπολογισμό των μεγεθών λήφθηκαν υπόψη το πραγματικό Ακαθάριστο Εθνικό Εγχώριο Προϊόν του 2011 και οι τελευταίες προβλέψεις από την εκτέλεση του οικονομικού σχεδίου του 2012. 

Το ποσοστό αυτό διαφέρει ελαφρά από αυτό που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβρη στην Εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας (3,1%), και είχε βασιστεί σε προβλέψεις του Οκτωβρίου.


Επιπλέον, τα νούμερα, συγκεντρωμένα στο πόρισμα της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων δεν περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τις επιπτώσεις από τον τυφώνα Σάντι στα ανατολικά της χώρας ούτε τις ενέργειες που έγιναν στις φάσεις αποκατάστασης των ζημιών και αργότερα.

Ανά τομείς, ανακοινώθηκε ότι η ανάπτυξη του βιομηχανικού κλάδου θα είναι 2,3% (η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν 4,4%), για τις μεταφορές και τις επικοινωνίες αντίστοιχα 2,8% (αντί 5%), ενώ για τη γεωργία, αντί για ανάπτυξη 2% προβλέπεται ύφεση 1,2%. Από την άλλη πλευρά, οι προηγούμενες προβλέψεις ξεπεράστηκαν στο εμπόριο (6,4% αντί 5,9%) και στις κατασκευές (18% αντί 12,4%).

Στο Οικονομικοκοινωνικό Πανόραμα Κούβας 2012, που δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΝΕΙ (www.one.cu), διατίθεται πληροφορίες σχετικά με οικονομικούς, δημογραφικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και γενικού ενδιαφέροντος δείκτες, για το έτος 2012 και συγκριτικά με το 2011.